CLOUD ARCHITECTUUR

ANALYTICS ZONDER GRENZEN

omslagfoto-producten

 De eisen die aan moderne business intelligence of analytics systemen gesteld worden zijn niet mis. Systemen moeten niet alleen robuust, snel en betrouwbaar zijn, er moet bovendien snel op nieuwe vragen en veranderende vereisten ingespeeld kunnen worden. 

Analytics projecten in de cloud draaien biedt een aantal uitgesproken voordelen tegenover projecten in je eigen data center: 

  • schaalbaar, flexibel: je gebruikt (en betaalt) enkel wat je nodig hebt. Snel en/of tijdelijk uitbreiden en experimenteren met nieuwe technologie wordt daardoor een stuk eenvoudiger en betaalbaarder.
  • betrouwbaar: cloud providers garanderen op hun services een betrouwbaarheid die moeilijk te evenaren is in een eigen data center. De infrastructuur en services die eigen zijn aan je project kunnen volledig geautomatiseerd opgebouwd, uitgerold en gemonitord worden, waardoor je ook op dat vlak niet voor verrassingen komt te staan. 
  • eenvoudig: veel noodzakelijke maar tijdrovende taken, gaande van het installeren van security updates over het opstellen van backup/restore procedures tot het installeren en configureren van een volledige cluster worden door cloud services verzorgd, waardoor je zelf meer tijd beschikbaar krijgt voor taken die echt waarde toevoegen
  • veilig: cloud providers nemen encryptie, bescherming tegen DDoS aanvallen, beheer van firewalls etc op een dermate hoog niveau voor hun rekening dat zelfs de grootste bedrijven en overheden hun gegevens aan de cloud toevertrouwen.