ONTWIKKELING

helpende hersenen

datapipelines,-analyses,-data-science

Naast het ondersteunen bij de uitwerking van architectuur en coaching kan know.bi ook de volledig uitwerking van je project verzorgen. 

Bij het uitwerken van een ontwikkelingstraject doorlopen we steeds de onderstaande stappen, al dan niet gebaseerd op of in combinatie met architectuur en coaching. We werken volgens de agile-methodologie, waardoor we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden of requirements. 

  • uitwerken van een high-level roadmap dat de korte, midellange en lange termijn doelen bepaalt
  • uitwerken van een sprint plan: per sprint bepalen we wat de doelstellingen zijn. Bij de start van elke sprint wordt de gedetailleerde scope voor die sprint bepaald, aan het einde van elke sprint maken we een evaluatie op: wat was goed, wat kon beter. Die evaluatie nemen we mee, zodat we tijdens elke volgende sprint het ontwikkelingsproces verder kunnen optimaliseren en verfijnen. 
  • voor elke sprint met een doorlooptijd van 2 weken worden de afgesproken deliverables uitgewerkt, getest en opgeleverd.  

De ontwikkeltaken die we voor je project kunnen verzorgen zijn divers, maar richten zich voornamelijk op 

  • data pipelines (ETL): het extracten, uitlezen, opschonen, verrijken van gegevens, en deze na verwerking wegschrijven naar een data store. Dit kan gaan om een klassiek data warehouse, een graph database of een grote verscheidenheid aan andere formaten of systemen. 
  • analytics, visualizations: het ontwikkelen van (adhoc of staticshe) reporting en dashboards
  • data science: het selecteren van de uit te werken algoritmes, verzamelen en voorbereiden van de nodige data, en het trainen, testen en deployen van de uitgewerkte modellen   

In combinatie met onze diensten rond data strategie, coaching en DevOps zorgen we tijdens onze ontwikkelingsopdrachten niet enkel voor uitvoering, maar denken we over de hele lijn mee, zodat we samen de best mogelijke oplossing uitwerken.