DEVOPS

Automatiseer Alles!

data automation, devops

Wat is DevOps? 

In de 'traditionele' aanpak bestaat er een vrij strakke scheiding tussen de verschillende aspecten van een project: er is een team ontwikkelaars, een team testers en een team systeembeheerders. Deze teams interageren met elkaar voor de oplevering van infrastructuur, releases die getest dienen te worden en getest zijn, maar werken grotendeels los van elkaar. Binnen deze teams worden veel acties (bv. installatie en configuratie van infrastructuur en applicaties) manueel uitgevoerd. Deze manuele acties zijn risicovol, mensen maken immers fouten.

Vanuit agile software ontwikkeling is DevOps gegroeid, dat ontwikkeling (Dev) combineert met systeembeheer (Ops). Dit brengt de verschillende teams samen en laat toe om de installatie en configuratie van infrastructuur volledig als code te behandelen, inclusief het uitrollen en testen van infrastructuur onder de vorm van software. Door deze softwarematige benadering kunnen nieuwe installaties of wijzigingen aan bestaande installaties veel sneller en kwalitatief beter doorgevoerd worden dan via manuele acties. 

Naast het automatiseren van de pure infrastructuur beschouwen we ook het uitrollen, uitvoeren, testen en monitoren van data pipelines, analytics en data science modellen als code (DataOps). Een doorgedreven DevOps en DataOps strategie laat toe gedetailleerde controle over processen te behouden en tegelijk sneller in te spelen op nieuwe of veranderende vragen vanuit de business.

Waarom DevOps

Onafhankelijk van de technologische uitwerking betekent DevOps vooral een mentaliteitswijziging. De versmelting tussen ontwikkeling en systeembeheer betekent een betere samenwerking en betere integratie. Het verenigt de agile manier van werken, continuous integration en delivery, automatisatie en veel meer om de volledige levenscyclus van een project efficiënter te maken, sneller te laten innoveren en meer toegevoegde waarde te laten bieden aan interne en externe klanten. 

DevOps (afbeelding via Atlassian)