DATA STRATEGIE

Data als first class citizen

data-strategie-bepalen

Data is dermate belangrijk geworden binnen een moderne organisatie dat een data of analytics project niet langer als een op zich staand gegeven beschouwd kan worden.
Bij de start van een opdracht bekijken we met de klant hoe een project of use case binnen de (al dan niet op te stellen) data strategie past. 

Een data strategie is onmisbaar bij het bepalen van de lange termijn strategie van je organisatie. In een data strategie wordt bepaald hoe je data binnen je organisatie wil gebruiken, wat je top prioriteiten met betrekking tot data zijn en wordt een plan uitgewerkt om die doelen te bereiken. Er wordt onder meer bepaald welke data nodig is, waar die data gehaald wordt, hoe ze bewaard en geanalyseerd wordt etc.  
De data strategie helpt je door te dringen tot de kernvereisten van je organisatie en een haalbaar plan voor de toekomst uit te werken. 
Een data strategie is geen op zich staand gegeven, maar dient afgestemd te worden op de algemene bedrijfsstrategie en ondersteund te worden door het volledige management team. Een data strategie helpt je bepalen wat je organisatie wil bereiken, en hoe data daarbij kan helpen. 

Een aantal vragen waar een data strategie een antwoord op biedt zijn

  • identificeren (identify): wat zijn de verschillende data bronnen en stromen en processen binnen de organisatie?
  • opslaan (store): waar en hoe wordt data bewaard? 
  • toegang (provision): wie krijgt toegang tot welke gegevens?
  • integreren (integrate): hoe wordt informatie tussen verschillende systemen, processen en functies gedeeld en samen gebracht? 
  • beheren (govern): hoe wordt toegang tot en beheer van data geregeld?

Tijdens één of een aantal brainstorm sessies met de belangrijkste 'business stakeholders', gaande van een paar uren tot een paar dagen, werken we samen een 'think big, start small' data strategie uit.
Met deze strategie in het achterhoofd kunnen we gericht gedetailleerde projecten uitwerken zonder het grotere beeld uit het oog te verliezen.