strategie, coaching, devops, ontwikkeling

Hoe we werken

In onze projecten komen vier grote pijlers terug: strategie, coaching, devops en ontwikkeling. Deze pijlers bieden de nodige omkadering om maximale toegevoegde waarde uit je data projecten te halen. 

Data Strategie

Data als first class citizen

Vooraleer een project van start gaat willen we een duidelijk zicht krijgen op uw organisatie en de specifieke noden voor het project. 
Met een duidelijk zicht op de lange termijn visie en strategische doelen kunnen we gericht werken aan een aanpak waarmee op korte termijn resultaten geboekt worden, zonder de lange termijn doelen uit het oog te verliezen.  
Tijdens één of een aantal brainstorm sessies, gaande van een paar uren tot een paar dagen, werken we samen een 'think big, start small' strategie uit. Met deze strategie in het achterhoofd kunnen we gericht gedetailleerde projecten uitwerken zonder het grotere beeld uit het oog te verliezen.   
strategie-en-visie-bepalen-en-uitleggen

Coaching

maak een vliegende start

Bij het opstarten van een nieuw project of uitbreidingen op een bestaand project moet vaak nieuwe kennis opgedaan worden.
Dit kan gaan om puur technische kennis (hoe gebruik ik een platform?), om de 'kneepjes van het vak' in het gebruik van een platform, in veel gevallen gaat het echter om een combinatie van deze beide factoren. 
Ons team van experts kan je in de verschillende fasen van een project met raad en daad bijstaan. Bij de start van een project is het vaak aangewezen om snel extra kennis te kunnen overnemen van een expert in het domein. In latere fases kan het dan weer nuttig zijn om de eigen kennis aan te vullen met best practices en ervaringen die onze experts door de jaren heen opgedaan hebben in tal van projecten. 
In elke fase van een project kunnen we ondersteuning bieden om zo samen van elk project een succes te maken.   

Ondersteuning-en-coaching-door-experts2

DevOps

Automatiseer alles!

Manuele acties zijn risicovol. Bij een geautomatiseerde installatie en configuratie van infrastructuur wordt de menselijke factor en de daarmee gepaard gaande mogelijke introductie van fouten, zo beperkt mogelijk gemaakt. 
Naast het uitrollen van infrastructuur beschouwen we alle opleverbare elementen van een project, het ontwikkelen, testen, documenteren en het uiteindelijke uitrollen van een product of project release zelf als code.
Door op die manier alle aspecten van een project te automatiseren worden menselijke fouten quasi volledig uitgesloten. Tegelijkertijd laat deze manier van werken toe om het release proces aanzienlijk te versnellen, zodat er meer aandacht kan gaan naar het effectief verwerken van de data.
data-automation,-devops2

Ontwikkeling

Helpende hersenen

Het end-to-end implementeren van data projecten is niet alleen tijdrovend, vaak zijn skills nodig die niet tot de core business van een in-house team behoren. 
Om de snelheid in een project te behouden kan het daarom efficiënter zijn om de operationele uitwerking van een project uit te besteden. Of het gaat om het on-boarden van data, het uitwerken van analytics, trainen en uitrollen van modellen, onze experts denken in elke stap van het traject mee. 

service3